Campus lúdic – Inscripcions

FITXA D’INSCRIPCIÓ CAMPUS  CULLERA

  1º Has de fer ingrés o transferencia bancaria en el compte:
  ES79 2100 4606 2722 0013 2701
  CONCEPTE: CAMPUS CULLERA + NOM DEL XIQUET/A

  Si no pots adjutar el justificant envia'l a activitats@reed21.net
  Adjuntar el justificant (arxius word,pdf,imatge)

  2º Descarrega ací la fitxa mèdica, ompli-la i porta-la el primer dia del campus amb la fotocòpia de la targeta sanitària SIP.

  3º Ompli les DADES
  Els camps amb * són obligatoris

  Nom del xiquet/a:* Cognoms:* Data de naixement:*


  Curs escolar finalitzat* Adreça-Població:* Telèfons:* Nom del pare i/o mare:* El vostre correu electrònic:* -Comprova que el teu email està escrit bé- Es la primera vegada que participa en Activitats d'Estiu?* (Escriu Si o No) El seu fill anirà i tornarà sol/a al Pavelló?* (Escriu Si o No) Quines persones estan autorizades a recollir-lo? mareparegerma / germanaiaio / iaiatio/tia


  INSCRIPCIÓ: Marca l'opció escollida.*
  Descompte a partir del 2º germà: 15 € per als que fan tot el Campus.

  Campus COMPLET:165 €

  Campus PER SETMANES:50 €/setmana
  Escriu quina setmana/dies: Quantitat TOTAL que has ingresat:* Observacions, per si vols aclarir alguna cosa
  AUTORITZACIÓ* La persona representant legal del xiquet/a participant en el Campus autoritza a GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL a poder realitzar fotografies del/la menor durant el transcurs de l’escola i a reproduir la imatge del/la menor en paper , suport magnètic (CD,DVD), pagina Web i il·lustració, sols per aquelles ocasions relacionades en el campus. Grup de Treball Social Reed 21 i l'Ajuntament prohibeixen expressament una explotació de les fotografies susceptibles d'afectar la vida privada del/la menor i a un ús il·lícit d'estes. La persona representant legal reconeix que el menor no està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o nom.

  Al activar el check de "Lectura y Aceptación" de nuestra Política de Privacidad, usted está indicando que ha leído, entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas especificadas para la recogida, almacenamiento y el tratamiento de sus datos personales.
  FINALIDADES QUE PRECISAN DE SU CONSENTIMIENTO *: Consultas Website. Acepta la respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web.

  Els camps amb * són obligatoris