Campus lúdic – Inscripcions

IMPORTANT: 

El mateix dia 29 de juny quant porteu al vostre fill /filla vos informarem  del protocol d’actuació que ja heu llegit  i també de l’aceptació i consentiment per participar en les activitats que heu vist i signat.

FITXA D’INSCRIPCIÓ CAMPUS LÚDIC I MULTIESPORTIU CULLERA

1º És precís llegir el protocol, descarrega ací protocol , i cal signar i enviar per correu (activitats@reed21.net) l'acceptació i consentiment per participar en les activitats, descarrega ací consentiment
2º Has de fer ingrés o transferencia bancaria en el compte de BANKIA:
BANKIA ES43 2038 9638 3060 0017 6569
CONCEPTE: CAMPUS CULLERA + NOM DEL XIQUET/A
3º Descarrega ací la fitxa mèdica, ompli-la i porta-la el primer dia del campus amb la fotocòpia de la targeta sanitària SIP.
4º Ompli les DADES
Nom del xiquet/a:* Cognoms:*
Data de naixement:* Escola i Curs escolar*
Adreça-Població:* Telèfons:*
Nom del pare i/o mare:* El vostre correu electrònic:*
-Comprova que el teu email està escrit bé-
Es la primera vegada que participa en Activitats d'Estiu?* (Escriu Si o No)
El seu fill anirà i tornarà sol/a al Pavelló?* (Escriu Si o No)
Quines persones estan autorizades a recollir-lo? mareparegerma / germanaiaio / iaiatio/tia
INSCRIPCIÓ: Marca l'opció a escollir, pot ser una o varies.* Descompte a partir del 2º germà: 25 € per als que fan tot el Campus.
Campus COMPLET: del 29 de juny al 31 de juiol 165 €
Campus PER QUINZENA 95 € Escriu quina quinzena:
Campus PER SETMANES 55 €/setmana Escriu quina setmana:
Quantitat TOTAL que has ingresat:*
Observacions, per si vols aclarir alguna cosa
AUTORITZACIÓ* La persona representant legal del xiquet/a participant en el Campus autoritza a GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL a poder realitzar fotografies del/la menor durant el transcurs de l’escola i a reproduir la imatge del/la menor en paper , suport magnètic (CD,DVD), pagina Web i il·lustració, sols per aquelles ocasions relacionades en l’escola. Grup de Treball Social Reed 21 i l'Ajuntament prohibeixen expressament una explotació de les fotografies susceptibles d'afectar la vida privada del/la menor i a un ús il·lícit d'estes. La persona representant legal reconeix que el menor no està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o nom.

Al activar el check de "Lectura y Aceptación" de nuestra Política de Privacidad, usted está indicando que ha leído, entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas especificadas para la recogida, almacenamiento y el tratamiento de sus datos personales.
FINALIDADES QUE PRECISAN DE SU CONSENTIMIENTO *: Consultas Website. Acepta la respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web.

Els camps amb * són obligatoris

Si tens algun dubte…

Al activar el check de "Lectura y Aceptación" de nuestra Política de Privacidad, usted está indicando que ha leído, entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas especificadas para la recogida, almacenamiento y el tratamiento de sus datos personales.

FINALIDADES QUE PRECISAN DE SU CONSENTIMIENTO: Consultas Website. Acepta la respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web.