Escola Estiu Tavernes Blanques- Inscripció

Si queden places, s’obrirà el termini a partir del 15 de juny per a les personas NO empadronades o escolarizades a Taverenes Blanques

IMPORTANT: La inscripció no estarà registrada ni serà vàlida mentres NO es faça l’ingrés bancari.

FITXA D’INSCRIPCIÓ

ESCOLA ESTIU TAVERNES BLANQUES

  1º Has de fer ingrés/transferencia bancaria en el compte de LA CAIXA:
  IMPORTANT ES79 2100 4606 2722 0013 2701
  CONCEPTE: ESCOLA ESTIU TAVERNES BLANQUES+ NOM DEL XIQUET/A
  Adjuntar el justificant (arxius word,pdf,imatge)
  2º Descarrega açi la fitxa mèdica, ompli-la i porta-la el primer dia d'escola amb la fotocòpia de la targeta sanitària SIP.
  3º Ompli les DADES del xiquet/a
  Nom del xiquet/a:* Adreça-Població:*
  Cognoms:* Telèfons:*
  Data de naixement:* Escola i Curs escolar*
  Nom del pare i/o mare:* El vostre correu electrònic:*
  -Comprova que el teu email està ben escrit-
  El seu fill anirà i tornarà sol/a a l'Escola d'Estiu?* (Escriu Si o No)
  Quines persones estan autorizades a recollir-lo?* mareparegerma / germanaiaio / iaiatio/tia
  Autoritze al meu fill a eixir pel municipi* (Escriu Si o No)
  Autoritze al meu fill /filla a fer activitats de piscina* (Escriu Si o No)
  El teu fill/filla es de necessitats especial?* SINO
  INSCRIPCIÓ: Marca l'opció a escollir, pot ser una o varies. Preus per a persones empadronades. Per a NO empadronats són 25 € més (inscripció mensual) / 5 € més (inscripcions per setmanes)*
  Escola d'estiu: de 9 a 14 h (115 €)
  Escola d'estiu: de 9 a 15 h (135 €)
  Escola d'estiu: de 8 a 14 h (135 €)
  Escola d'estiu: de 8 a 15 h (150 €)
  Escola d'estiu PER SETMANES en horari de 9 a 14 h (30 €/setmana) Indica quines setmanes:
  Escola d'estiu PER SETMANES en horari de 8 a 14 h (35 €/setmana) Indica quines setmanes:
  MENJADOR tot el mes (145 €)
  MENJADOR per setmanes (35 € /setmana) Escriu quines setmanes:
  MENJADOR dies solts (8 € /dia) Escriu quins dies:
  Quantitat TOTAL que has ingresat:*
  Observacions, per si vols aclarir alguna cosa
  AUTORITZACIÓ* La persona representant legal del xiquet/a participant en l’Escola autoritza a GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL a poder realitzar fotografies del/la menor durant el transcurs de l’escola i a reproduir la imatge del/la menor en paper , suport magnètic (CD,DVD), pagina Web i il·lustració, sols per aquelles ocasions relacionades en l’escola. Grup de Treball Social Reed 21 i l'Ajuntament prohibeixen expressament una explotació de les fotografies susceptibles d'afectar la vida privada del/la menor i a un ús il·lícit d'estes. La persona representant legal reconeix que el menor no està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o nom.

  Al activar el check de "Lectura y Aceptación" de nuestra Política de Privacidad, usted está indicando que ha leído, entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas especificadas para la recogida, almacenamiento y el tratamiento de sus datos personales.
  FINALIDADES QUE PRECISAN DE SU CONSENTIMIENTO *: Consultas Website. Acepta la respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web.

  Els camps amb * són obligatoris