Escola Nadal Tavernes Blanques- Inscripció

IMPORTANT: La inscripció no estarà registrada ni serà vàlida mentres NO es faça l’ingrés bancari.

FITXA D’INSCRIPCIÓ

ESCOLA NADAL TAVERNES BLANQUES

  1º És precís llegir el protocol, descarrega ací protocol , i cal signar i enviar per correu (activitats@reed21.net) l'acceptació i consentiment per participar en les activitats, descarrega ací consentiment
  (Optatiu)Adjuntar el consentiment firmat (arxius word,pdf,imatge)
  2º Has de fer ingrés/transferencia bancaria en el compte de La Caixa
  LA CAIXA ES79 2100 4606 2722 0013 2701
  CONCEPTE: ESCOLA NADAL TAVERNES BLANQUES+ NOM DEL XIQUET/A
  (Optatiu)Adjuntar el justificant (arxius word,pdf,imatge)
  3º Descarrega açi la fitxa mèdica, ompli-la i porta-la el primer dia d'escola amb la fotocòpia de la targeta sanitària SIP. Si vols pots adjuntar els arxius açi, a la fitxa d'inscripció.
  (Optatiu) Adjuntar fitxa mèdica (Optatiu) Adjuntar SIP
  4º Ompli les DADES del xiquet/a
  Nom del xiquet/a:* Adreça-Població:*
  Cognoms:* Telèfons:*
  Data de naixement:* Escola i Curs escolar (2020-2021)*
  Nom del pare i/o mare:* El vostre correu electrònic:*
  -Comprova que el teu email està ben escrit-
  El seu fill anirà i tornarà sol/a a l'Escola de nadal?* (Escriu Si o No)
  Quines persones estan autorizades a recollir-lo?* mareparegerma / germanaiaio / iaiatio/tia
  Autoritze al meu fill a eixir pel municipi* (Escriu Si o No)
  Horari de 9 a 14 h (20 €) (38 € per els no empadronats a Tavernes Blanques)
  Horari de 8 a 14 h (24 €) (40 € per els no empadronats a Tavernes Blanques)
  Horari de 9 a 15 h (24 €) (40 € per els no empadronats a Tavernes Blanques)
  Horari de 8 a 15 h (26 €) (42 € per els no empadronats a Tavernes Blanques)
  Quantitat TOTAL que has ingresat:*
  Observacions, per si vols aclarir alguna cosa

  AUTORITZACIÓ* La persona representant legal del xiquet/a participant en l’Escola autoritza a GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL a poder realitzar fotografies del/la menor durant el transcurs de l’escola i a reproduir la imatge del/la menor en paper , suport magnètic (CD,DVD), pagina Web i il·lustració, sols per aquelles ocasions relacionades en l’escola. Grup de Treball Social Reed 21 i l'Ajuntament prohibeixen expressament una explotació de les fotografies susceptibles d'afectar la vida privada del/la menor i a un ús il·lícit d'estes. La persona representant legal reconeix que el menor no està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o nom.

  Al activar el check de "Lectura y Aceptación" de nuestra Política de Privacidad, usted está indicando que ha leído, entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas especificadas para la recogida, almacenamiento y el tratamiento de sus datos personales.
  FINALIDADES QUE PRECISAN DE SU CONSENTIMIENTO *: Consultas Website. Acepta la respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web.

  Els camps amb * són obligatoris

  Si tens algun dubte…

   Al activar el check de "Lectura y Aceptación" de nuestra Política de Privacidad, usted está indicando que ha leído, entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas especificadas para la recogida, almacenamiento y el tratamiento de sus datos personales.

   FINALIDADES QUE PRECISAN DE SU CONSENTIMIENTO: Consultas Website. Acepta la respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web.