Escola Estiu Cullera- Inscripció

FITXA D’INSCRIPCIÓ ESCOLA D’ESTIU A CULLERA

La inscripció no serà vàlida si no fas el pagament

  1º Has de fer ingrés/transferencia bancaria en el compte de BBVA: Si no pots adjutar el justificant envia'l a activitatscullera@reed21.net
  ES61 0182 0553 7402 0172 7615
  CONCEPTE: ESCOLA ESTIU CULLERA + NOM DEL XIQUET/A
  Adjuntar el justificant (arxius word,pdf,imatge)
  2º Descarrega açi la fitxa mèdica, ompli-la i porta-la el primer dia d'escola amb la fotocòpia de la targeta sanitària SIP.
  3º Ompli les DADES
  Nom del xiquet/a:* Cognoms:*
  Data de naixement:* Escola i Curs escolar*
  Adreça-Població:* Telèfons:*
  Nom del pare i/o mare:* El vostre correu electrònic:*
  -Comprova que el teu email està ben escrit-
  Es la primera vegada que participa a l'Escola d'Estiu?* (Escriu Si o No)
  El seu fill anirà i tornarà sol/a a l'Escola d'Estiu?* (Escriu Si o No)
  Quines persones estan autorizades a recollir-lo? mareparegerma / germanaiaio / iaiatio/tia
  INSCRIPCIÓ: Marca l'opció a escollir, pot ser una o varies.* Descompte a partir del 2º germà: 15 € per als que fan tota l'escola d'estiu en juliol.
  140€ - Escola d'estiu JULIOL COMPLETA: del 1 al 29 de juliol
  40 €/setmana - Escola d'estiu PER SETMANES -------> Escriu quines setmanes:
  Quantitat TOTAL que has ingresat:*
  Observacions, per si vols aclarir alguna cosa
  AUTORITZACIÓ* La persona representant legal del xiquet/a participant en l’Escola autoritza a GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL a poder realitzar fotografies del/la menor durant el transcurs de l’escola i a reproduir la imatge del/la menor en paper , suport magnètic (CD,DVD), pagina Web i il·lustració, sols per aquelles ocasions relacionades en l’escola. Grup de Treball Social Reed 21 i l'Ajuntament prohibeixen expressament una explotació de les fotografies susceptibles d'afectar la vida privada del/la menor i a un ús il·lícit d'estes. La persona representant legal reconeix que el menor no està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o nom.

  Al activar el check de "Lectura y Aceptación" de nuestra Política de Privacidad, usted está indicando que ha leído, entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas especificadas para la recogida, almacenamiento y el tratamiento de sus datos personales.
  FINALIDADES QUE PRECISAN DE SU CONSENTIMIENTO *: Consultas Website. Acepta la respuesta a consultas recibidas a través del formulario electrónico de la web.

  Els camps amb * són obligatoris