Grup de Treball Social reed 21

Seveis per la promoció social
Foto_01

REED21 es presenta com un grup de professionals de diferents disciplines (Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Animació Socio-cultural, Esports i Educació) amb la finalitat de gestionar serveis i projectes de caràcter social, educatiu i cultural dirigit a tot tipus de col·lectius socials: menors, família, majors, persones amb diversitat funcional, joventut, salut mentals i dona.

Àmbits


Pretenem arribar als diferents col·lectius socials tant a través d’entitas públiques com de privades, adaptant i personalitzant cada projecte a la seua realitat social i a les característiques de cada centre de treball.
La nostra llarga trajectòria professional ens ha permés desenvolupar serveis al voltant de tota la Comunitat Valenciana i treballar amb entitats públiques i privades. Ajuntaments · Generalitat · Associacions de pares i mares (AMPES) · Llars de majors · Entitats de tipus socials i culturals, etc.

Metodologia


REED21 pensa que tota persona ha de ser protagonista del seu propi canvi. Per este motiu, desenvolupem en tots el nostres serveis una metodologia activa que fomente espais de reflexió comú i de participació personal, on principis com la solidaritat, el respecte a les diferències, la corresponsabilitat i el dret a opinar i decidir són la base sobre la que s’estructuren totes les nostres intervencions.