Que fem

Ninyos_home

La finalitat de REED21 es ofertar serveis de qualitat, a partir de la creació del disseny, del desenvolupament i l’avaluació de projectes socials, educatius i culturals.

En cadascú dels serveis primem:
– La flexibilitat a les condicions físiques i socials   de l’espai d’intervenció.
– L’adaptació al col·lectiu on intervenim.
– L’operativitat per a la eficiència del servei.

Els nostres serveis

 • Serveis de conciliació.
 • Tallers de corresponsabilitat.
 • Programes de coeducació, jocs d’igualtat i de prevenció de violència de gènere.
 • Formació i disseny personalitzat de cursos d’igualtat.
 • Punts violeta inclusius per a activitats festives, concerts, festivals i esdeveniments locals.
 • Disseny de plans d’igualtat municipals, plans d’igualtat intern d’ajuntaments, plans d’igualtat d’empreses.
 • Col·laboració en sol·licitud de subvencions, visat de plans d’igualtat i avaluacions requerides.
 • Desenvolupament de servei municipal per a promocionar plans d’igualtat en empreses locals.
 • Taller de comerços igualitaris.
 • Estudis de prioritat i demanda de la població en matèria d’igualtat.
 • Col·laboració en el desenvolupament de la implantació del vostre pla d’igualtat.
 • Serveis d’atenció presencial o telemàtica a dones i col·lectius en matèria d’igualtat i prevenció de violència de gènere.
 • Estudi de necessitats i prioritats per a la igualtat real i no violència en el municipi

Les nostres persones destinatàries

 • Població local
 • Professionals
 • Població masculina
 • Grups esportius i culturals
 • Població escolar
 • Escoles d’estiu, pasqua i nadal
 • Campaments infantils
 • Expressió corporal i teatre
 • Taller de manualitats
 • Organització d’eixides culturals
 • Organització de setmanes culturals per al col·lectiu de   persones majors i per a la   dona
 • Teatre al carrer
 • Animació infantil
 • Cursos de cuina per a menors i adults
 • Gestió de menjador infantil
 • Cursos de Monitor de temps lliure infantil i juvenil
 • Animador Juvenil
 • Programes d’oci i temps lliure per a persones amb   discapacitat
 • Animació gerontològica
 • Activitats extraescolars
 • Contacontes, màgia…
 • Organització d’exides de fi de curs
tallers d'animació

Psicosocial

 • Comunicació familiar
 • Autoestima en dones joves
 • Organització domèstica
 • Entrenament de memòria per a persones d’edat avançada
 • Aprenentatge de tècniques d’enfrontament a l’estrés
 • Resolució de conflictes amb fills
 • Habilitats socials
 • Assertivitat
 • Atenció a famílies d’Alzheimer
 • Formació de cuidadors de persones majors
 • Coeducació i educació en igualtat
 • Prevenció de violència de gènere
 • Xarrades informatives sobre violència domèstica,   sexualitat, conductes alimentàries, l’Euro…
 • Escola de pares i mares

Social

 • Formació del voluntariat social
 • Absentisme escolar
 • Atenció integral a la família
 • Prevenció de l’aïllament en adults
 • Actuació comunitària en l’àrea de les minusvalis psíquiques
 • Inserció de menors. Gestió de centre obert
 • Gestió de vivenda tutelada per a malalts mentals
 • Investigacions Sociològiques
 • Estudis de necessitats

Salut

 • Educació en salut a menors
 • Prevenció en drogodependències
 • Educació en higiene bucodental per a persones   majors
 • Prevenció d’accidents domèstics
 • Prestació de serveis d’ATS i fisioterapeuta en residències gerontològiques i Centres d’Especialitats d’Atenció al Major CEAM
 • Tallers d’Educació sexual
 • Cursos de formació a familiars amb malalties d’Alzheimer
 • Xerrades informatives (artrosi, insomni, diabetes…)

 

 • Gestió de piscines municipals
 • Gimnàsia gerontològica
 • Prestació de servies en centres i pavellons    esportius
 • Organització de triatló i trobades deportives
 • Tallers de Ioga, Tai-txi…
niños en gimnasio

Itineraris educatius

 • Aprenentatge de tècniques de recerca d’ocupació
 • Cursos de formació contínua i de formació professional   ocupacional
 • Tallers d’integració laboral
 • Curs de valencià. Nivell elemental
 • Curs d’informàtica per a persones majors
 • Curs d’idiomes per a xiquets i per a majors
 • Curs de guitarra
 • Curs de músiques ètniques
 • Curs de balls de saló
 • Tallers d’animació a la lectura
 • Formació en educació ambiental
 • Gestió de ludoteques
Xiquetsquefem