Escola d’estiu Roís de Corella

Escola d’estiu Roís de Corella

FER INSCRIPCIO

Vos informen que una vegada feta la inscripcio en breu rebreu un correu electrònic amb la confirmació. El correu de contacte és : estiuroisdecorella@gmail.com

OMPLI LES DADES

  Els camps amb * són obligatoris

  INSCRIPCIÓ*. Tria una o dues opcions JunyJuliol

  SERVEI D'ESCOLA MATINERA: de 8h a 9h*

  Nom del xiquet/a:*
  Cognoms:*
  Data de naixement:*
  Curs escolar 2023-2024*
  Centre escolar:*
  Nº SIP:*
  Està enpadronat a Gandía?*

  Adreça:*
  Poblaciò:*

  Nom i cognoms del pare/mare tutor/tutora:*
  DNI:*
  El vostre correu electrònic:* Comprova que el teu email està bé escrit

  Telèfon 1:*
  Telèfon 2:

  Dades bancàries:*

  DADES DE RECOILLIDA
  Autorize a que el meu fill/a puga tornar sol/a a casa després de l'actividad*

  EN EL CAS DE QUE SIGA QUE NO, COMPLIMENTA LES DADES.
  PERSONES AUTORITZADES PER A LA RECOLLIDA
  Nom, cognoms y DNI:
  Nom, cognoms y DNI:
  Nom, cognoms y DNI:

  OBSERVACIONS MEDIQUES
  Al.lèrgies:
  Pren medicaciò:
  Es al.lèrgic a algun medicament?:
  Pot realitzar activitat física?:

  AUTORITZACIÓ* La persona representant legal del xiquet/a participant en l’Escola d'estiu autoritza a GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL a poder realitzar fotografies del/la menor durant el transcurs de l’escola d'estiu i a reproduir la imatge del/la menor en paper , suport magnètic (CD,DVD), pagina Web i il·lustració, sols per aquelles ocasions relacionades en l’escola d'estiu. Grup de Treball Social Reed 21, l'Ajuntament i AFA del CEIP Roís de Corella prohibeixen expressament una explotació de les fotografies susceptibles d'afectar la vida privada del/la menor i a un ús il·lícit d'estes. La persona representant legal reconeix que el menor no està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o nom.

  FINALIDADES QUE PRECISAN DE SU CONSENTIMIENTO *: Consultes Website. Accepta la resposta a consultes rebudes a través del formulari electrònic de la web.

  Respon a la pregunta

  Els camps amb * són obligatoris

  Author:

  Grup de Treball Social reed 21 Seveis per la promoció social.